Silcom Didakta - Přírodopis I

Prodej skončil - vybrat podobné zboží
Dostupnost
PRODEJ
SKONČIL
Značka
Kód výrobce
SIL SC430
vrácení zboží
60 dní na vrácení zboží

Silcom Didakta - Přírodopis I

Titul Didakta - Přírodopis 1 obsahuje 24 samostatných úloh, z nichž každá nabízí čtyři varianty procvičování přírodopisu - testové otázky, spojovačky, rozhodování o správnosti tvrzení a obrázkové úlohy.
Otázky v úlohách kompletně pokrývají učivo probírané na základních školách. Množství obrazového a textového materiálu v datových souborech prověří znalosti o konkrétních rostlinných nebo živočišných druzích, jejich stavbě těla, prostředí kde žijí, apod.
Tématické okruhy:
Země a počátky života - vznik a projevy života, viry, bakterie, sinice a jednobuněčné organismy
Houby, lišejníky, rostliny - řasy, mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné a krytosemenné rostliny.Bezobratlí živočichové - žahavci, měkkýši, kroužkovci, členovci
Strunatci a obratlovci - pláštěnci, ryby, obojživelníci a plazi, ptáci, savci.Ekosystémy - lidská sídliště, pole a louky, vody, lesy, cizokrajné ekosystémyAplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače.V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet doplňovaných jevů v sérii - 5 až 20.Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Nepodporuje OS WIN Vista.

Vhodné od 11 let
záruka 2 roky

Dotaz k produktu