Silcom Didakta - Český jazyk II

Prodej skončil - vybrat podobné zboží
Dostupnost
PRODEJ
SKONČIL
Značka
Kód výrobce
SIL SC220
vrácení zboží
60 dní na vrácení zboží

Silcom Didakta - Český jazyk II

Tento CD-ROM slouží k procvičování pravopisných jevů a tvarosloví českého jazyka.
Obsahovou náplň titulu tvoří pravopisné jevy, které podle zkušeností pedagogů představují při výuce největší úskalí pro žáky.
Tématické okruhy úloh:
Pravopis hlásek ? spodoba znělosti, zdvojené hlásky, doplňování ů/ú , doplňování ě/ně/je.
Doplňování i / y ? po tvrdých, měkkých i obojetných souhláskách, podle významu slov, do koncovek podstatných a přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem.
Ohebné slovní druhy ? určování všech mluvnických kategorií, druhy a skloňování zájmen a číslovek.
Neohebné slovní druhy ? stupňování příslovcí, určování druhů předložek a spojek, určování všech slovních druhů.
Tvorba a význam slov ? hledání kořenů slov, významy přejatých slov, určování počtu slabik ve slovech.
Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače.
V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet doplňovaných jevů v sérii ? od 10 až po 30, resp. od 9 až po 45.
Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, jež byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Nepodporuje OS WIN Vista.

Vhodné od 8 let
záruka 2 roky

Dotaz k produktu